Programy na zlecenie

Głównym celem firmy LGB Systemy Komputerowe jest dostarczanie klientom niezawodnego oprogramowania, wspomagającego ich pracę i ułatwiającego im rozwój.

Aby w pełni zadowolić naszych klientów oferujemy im tworzenie aplikacji idealnie dopasowanych do ich wymagań i możliwości finansowych.

ANALIZA POTRZEB I PROJEKT

Pierwszym etapem prac nad aplikacją jest szczegółowa analiza funkcjonowania środowiska, które ma być obsługiwane przez system komputerowy i zakresu potrzeb Klienta. Nasi pracownicy dzięki analizie dokumentów i rozmowom z pracownikami klienta poznają tajniki działania przedsiębiorstwa i przekładają je na język informatyki. W tej pracy wykorzystujemy głównie techniki takie jak modelowanie związków encji i modelowanie funkcji i procesów. Dzięki temu już na pierwszym etapie prac potrafimy znaleźć i rozwiązać wszelkie niewidoczne komplikacje i problemy, które mogłyby sprawić problem podczas tworzenia aplikacji.

Wynikiem tego etapu może być dokumentacja opisująca funkcje i zadania systemu, dane jakie system powinien przechowywać, ich wzajemne relacje. Ustalamy rozwiązania systemowe i sprzętowe oraz wycenę i terminarz prac nad całości systemu.

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA

Kolejnym etapem prac jest zaprojektowanie i stworzenie aplikacji.

Do tworzenia aplikacji wykorzystujemy stworzone przez nas i używane przez firmy na całym świecie (USA, Niemcy, Szwecja, Włochy, Szwajcaria, Kanada, Singapur, Brazylia, San Salvador) narzędzie - XControls, dzięki któremu nasze aplikacje są tworzone szybko i są bardziej niezawodne.

Narzędzie to oparte jest i światowy standard w dziedzinie języków do tworzenia małych aplikacji - język Microsoft® Visual Basic i o liderów w dziedzinie baz danych - systemy MS Access i MS SQL Server. Dzięki temu nasze programy mogą być łatwo integrowane z programami pakietu MS OFFICE.

Za stworzenie pakietu narzędzi "XControls" oraz zintegrowanie ich z systemem MS SQL Server 7.0 firma Microsoft uhonorowała nas specjalnym dyplomem.

Szczególną uwagę przy tworzeniu oprogramowania zwracamy na ich testowanie i bezpieczeństwo danych. Dzięki temu nasze aplikacje po wdrożeniu działają bez problemów, a użytkownicy mogą bezpiecznie rozwijać swoje przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi naszymi projektami.