Centrum SMS

Jak to działa ?

Standard GSM zawiera specyfikację krótkich wiadomości tekstowych - SMS (Short Message Service), dzięki którym możliwa jest wymiana niewielkich pakietów danych pomiędzy aparatami GSM. Wiadomości tekstowe ograniczone są do 160 znaków i przesyłane bez kodowania w paśmie sygnalizacyjnym systemu GSM. Wiadomości SMS przechodzą zawsze przez SMS Center (SMSC) umieszczone u operatora GSM.

Jak to wykorzystać

Biznesowe zastosowania SMS obejmują przede wszystkim rozmaite mechanizmy powiadamiania klientów o istotnych wydarzeniach (zmiana ceny, kursu, czy oferty, zarejestrowana wpłata, wykryta zaległość itp). Wysłanie komunikatu SMS jest prostsze i tańsze niż realizacja rozmowy telefonicznej, komunikat zostanie zarejestrowany i przekazany nawet, gdy abonent ma wyłączony telefon lub nie odbiera połączenia, wreszcie raz otrzymaną wiadomość klient może przeglądać wielokrotnie bądź wysłać dalej. Możliwe są też aplikacje, w których wysłanie przez klienta SMS o odpowiedniej treści inicjuje jakąś operację biznesową (od prośby o przesłanie informacji, po przyjęcie zamówienia).

Przykłądowe wykorzystanie Centrum SMS

  • Pobieranie dodatkowych opłat za wysyłane SMS (Konkursy, loterie, fundacje, drobne opłaty np. za parkowanie)
  • Udostępnianie informacji klientowi na żądanie (oferty marketingowe, kursy walut, kursy akcji spółek giełdowych, pogoda, wiadomości, horoskopy, numery LOTTO, informacje biznesowe )
  • Realizacja operacji przez telefon komórkowy (realizacja operacji bankowych, giełdowych, zamawianie towarów i usług)
  • Przekazywanie informacji klientowi ( np. regularne wysyłanie informacji o stanie konta, codzienne informacje o wybranych kurach walut, cen akcji spółek giełdowych, informacje marketingowe o nowych ofertach
  • Przekazywanie informacji o zdarzeniach lub stanach jakiegoś procesu(np. włączenie systemu alarmowego, wystąpienie innej sytuacji awaryjnej. Niestety ze względu na swoje właściwości, wiadomości SMS nie zostały zrealizowane jako niezawodne medium transmisyjne, możliwa jest sytuacja, w której wysłana wiadość SMS nie dotrze do adresata.

Nasza firma zrealizowała już kilka projektów dla naszych klientów którzy wykorzystują Centrum SMS do różnych zastosowań. Mamy też gotowy program komputerowy, który umożliwia standardowe wykorzystanie Centrum SMS do wysyłania i odbierania SMS. Swoim działaniem przypomina standardowe programy do poczty elektronicznej E-mail. Nasza firma posiada doświadczenie w implementacji i wdrażaniu systemów SMS (obsługa dedykowanych połączeń z centrami SMS polskich operatorów GSM).

Zobacz przykładowe "ekrany" aplikacji Centrum SMS  więcej na ten temat ...