Pracownia protetyczna - poprawki i aktualizacje

Poprawki

Uwagi

 • Poprawki modyfikują dane w aktualnej bazie danych. Przed uruchomieniem zalecamy wykonanie kopii bazy danych.
 • Poprawki nie sprawdzają wersji bazy. Należy pobierać wyłącznie te poprawki, które dotyczą Państwa wersji programu.
 • Poprawki należy wgrać do folderu, w którym umieszczona jest baza danych i tam uruchomić.

Do pobrania

 • 1.40.3 - Dodanie sortowanie numerów prac i faktur w wywołaniu raportów' Pobierz
 • 1.40.1 - Poprawka przepisująca pole 'temat' do pola 'opis pozycji na fakturze' Pobierz
 • 1.30.1 - Poprawka brakujacego pola ORYGINAŁ/KOPIA na dodatkowych wydrukach faktur Pobierz

Historia aktualizacji

2011-02-14, wersja 1.40

 • Dane oświadczenia w oknie pracy
 • Słownik wyrobów medycznych
 • Możliwość powiązania pracy z wyrobami medycznymi
 • Łatwiejsze wystawianie faktur
 • Domyślny wydruk faktury i szybkie drukowanie oryginału i kopii.
 • Dodatkowe pole na uwagi na fakturze
 • Możliwość nadawania nazw pozycjom faktury powiązanym z pracami
 • Domyślna stawka VAT
 • Nowe raporty z prac
 • Zobacz co nowego w wersji 1.40

2011-02-12, wersja 1.30

 • Automatyczne numerowanie prac i faktur.
 • Szybkie przejście między oknami za pomocą skrótów klawiaturowych.
 • Możliwość zapamiętania folderu na dysku, np. do folderu ze zdjęciami
 • Wiele prac tego samego rodzaju fakturowanych za jednym zamachem.
 • Nowe stawki VAT.
 • Nowe wydruki faktur dostosowane do zmian vatu.
 • Zobacz co nowego w wersji 1.30

2005-04-01, wersja 1.21 (aktualizacja darmowa dla użytkowników wersji 1.2)

 • Dla osób, które nie chcą korzystać z fakturowania dodaliśmy do pracy i listy prac informację o kwocie jaka pozostała jeszcze do zapłaty za pracę
 • W opcji "dostosuj listę" dodaliśmy możliwość zapamiętywania wielu widoków (przydatne zwłaszcza dla listy prac)

2005-03-01, wersja 1.20

 • Prace - informacja o aktualnym stanie prac,
 • Prace - samodzielne zarządzanie różnymi widokami w liście prac,
 • Fakturowanie - pełna obsługa faktur,
 • Materiały - wprowadzanie zakupów przez faktury zakupowe,
 • Raporty - możliwość tworzenia raportów uwzględniających różne parametry prac.
 • Program - pełna obsługa archiwizacji i dearchiwizacji danych,
 • Program - słowniki sprzedawców, kodów PKWiU i stawek VAT

2004-04-13, wersja 1.10

 • gospodarka materiałami- rejestracja materiału, jego zakupów i zużycia w ramach konkretnej pracy.
 • stworzyliśmy cennik typowych prac, pozwalając na zdefiniowanie standardowego zużycia materiałów w tych pracach.
 • przygotowania danych do faktur, wystawianych konkretnym kontrahentom
 • podział pracy na etapy

2003-10-03, wersja 1.03

Poprawki i małe zmiany w programie.

2003-09-01, wersja 1.00

 • przechowywanie informacji o pracach, które mają do wykonania pracownie,
 • dane gabinetów zlecających prace
 • dane lekarzy, dla których dana praca jest wykonywana,
 • informacje o pracownikach, którzy wykonują dane czynności