Pracownia protetyczna - Co nowego w wersji 1.40

Co nowego

  • Dane oświadczenia w oknie pracy
  • Karta pracy wraz z oświadczeniem lub samo oświadczenie
  • Słownik wyrobów medycznych
  • Możliwość powiązania pracy z jednym lub wieloma wyrobami medycznymi
  • Łatwiejsze wystawianie faktur
  • Domyślny wydruk faktury i szybkie drukowanie oryginału i kopii.
  • Dodatkowe pole na uwagi na fakturze
  • Możliwość nadawania nazw pozycjom faktury powiązanym z pracami
  • Domyślna stawka VAT
  • Nowe raporty z prac.

Zrzuty ekranów