OBM - obliczenia metanonośności

Program został stworzony na zlecenie Przedsiębiorstwa Odmetanowywania kopalń - "Zachód" Sp. z o.o  i służy do obliczania metanonośności pokładów, chodników i szybów. Raporty generowane są w postaci plików Microsft Word.