Historia produktów

Dla prawników

Kancelaris/ KancelarIT

Przygotowany wspólnie z wydawnictwem C.H.Beck system komputerowy wspomagający pracę Adwokatów i Radców Prawnych w kancelariach prawniczych. Służy do komputerowej ewidencji klientów, dokumentów i spraw oraz obsługi księgozbioru.
Obecnie rozwijany przez dedykowaną do tego celu spółkę IT4KAN. więcej...

Program do obsługi Izby Radców Prawnych

Program obsługujący biuro samorządu radcowskiego. Wspomaga zarządzanie poprzez prowadzenie komputerowej kartoteki radców i aplikantów, wspomaganie działu finansowo – księgowego, pomoc w prowadzeniu egzaminów. więcej...

Inne produkty

Przechowalnia, depozyt opon

Program komputerowy "Depozyt opon" umożliwia przyspieszenie procesu przyjmowania opon na przechowanie, gromadzenie informacji o klientach, którzy pozostawili opony na przechowanie, informacji o depozycie, wydrukowanie dokumentu potwierdzającego pozostawienie opon oraz, na życzenie klienta, naklejek na przechowywane elementy. więcej...

Pracownia protetyczna 1.40

Program „Pracownia protetyczna” umożliwia przechowywanie informacji o pracach, które na zlecenie gabinetów stomatologicznych wykonują pracownie protetyczne. więcej...

Z poprzednich lat

2007: Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do szkoleń z zakresu programowanie VBA oraz tworzenie stron internetowych w ramach współpracy z ogólnopolską szkołą informatyczną

2007: Szkolenie e-learningowe

Przygotowanie kontentu do szkolenia e-learningowego z zakresu korzystania z systemów Windows XP oraz pakietow MS Office

do 2006: Gabinet stomatologiczny 2

Program komputerowy przeznaczony do obsługi gabinetu stomatologicznego. Umożliwia prowadzenie kartoteki pacjentów, terminarza wizyt, rozliczeń. więcej o programie...

do 2006: Cefalometria 2

Program do przeprowadzania analizy cefalometrycznej metodami Björka lub Hasunda. Współpracuje z programem 'Gabinet stomatologiczny 2' ! więcej o programie...

2003: Helimed - Terminarz

Aplikacja napisana w PHP, pozwala na umawianie badań pacjentów w pracowniach różnego rodzaju równocześnie z wielu stanowisk komputerowych,

2003: XControls 6.0 Enterprise

XControls jest zestawem komponentów - narzędziem do tworzenia aplikacji bazodanowych pisanych w Visual Basic 6.0. Od 1999 roku sprzedaliśmy nasz produkt w ponad 30 krajach na całym świecie. więcej...

2002: Program "Kreator oferty PWP"

Program ten został wykonany na zlecenie Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Produkcyjnego, wspomagając graficznie przygotowanie projektu i ofert dotyczących przepompowni

2002: Firmowe centrum SMS

Uniwersalny program, który umożliwia automatyczne odbieranie i wysyłanie SMS-ów z wykorzystaniem usługi SMS Center udostępnianej przez operatora Plus GSM. więcej...

2001: System obsługi Działu Zarządzania DM Elimar

Program ułatwiający przechowywanie danych o klientach i wspomagający rozliczanie ich portfeli inwestycyjnych. Wykonany na zlecenie Biura Maklerskiego Elimar S.A. (Obecnie DM BOŚ)

2001: System obsługi sprzedaży ratalnej AUTOPLAN

Program ten został wykonany na zlecenie firmy RSX sprzedającej samochody w systemie AUTOPLAN i mającej swoje przedstawicielstwa w większości hipermarketów na terenie Śląska i Zagłębia.

2000: Easy WebControls

Zestaw komponentów pomocnych w tworzeniu interakcyjnej witryny WWW, bez konieczności znajomości trudnych technik kodowania Java Script. Wzbogać swoje strony WWW o elementy drzewka, menu oraz zakładek już teraz. więcej...

2000: Program do obliczania metanonośności OBM

Program wykonany został na zlecenie Przedsiębiorstwa Odmetanowania Kopalń "Zachód" Sp. z o.o.

XControls 6.0 Enterprise editionSMS Center
Verico.com.pl Przechowalnia, depozyt Pracownia OIRP KATOWICE