HELIMED - Terminarz

Program "HELIMED - Terminarz badań" został stworzony, dla NZOZ HeliMed, który zajmuje się prowadzeniem pracowni wykonujących badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Aplikacja napisana w PHP, pozwala na umawianie badań pacjentów w pracowniach różnego rodzaju równocześnie z wielu stanowisk komputerowych, wyszukiwanie kolejnych wolnych terminów na badanie danego typu, przesuwanie terminów itp. Dodatkowo aplikacja odczytuje dane o planowanych badaniach generowane przez system szpitalny w formacie HL7.

  • Zrzut ekranu głównego