Program dla Działu Zarządzania Domu Maklerskiego Elimar S.A.

W 1999 wykonaliśmy dla DM Elimar analizę potrzeb systemu komputerowego związanego z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych klientów, a także wspomogliśmy ich naszą wiedzą informatyczną i merytoryczną w dopasowaniu już istniejącego systemu do nowych potrzeb.

W roku 2000 na bazie wykonanej wcześniej analizy, a także w oparciu o nowe dane dostarczyliśmy do tego działu aplikację składającą się z dwu modułów.

Pierwszy z nich umożliwia między innymi rejestrację danych o klientach, stanie ich portfeli papierów wartościowych czy zmianach w strategii zarządzania. Ułatwia sprawne zarządzanie informacjami o klientach i ich portfelach poprzez szybkie dostarczanie niezbędnych informacji i możliwość przekazywania ich klientom np. w formie SMS czy w postaci poczty elektronicznej.

Drugi moduł programu umożliwia rejestrowanie informacji związanych z pozyskiwaniem nowych klientów poprzez rejestrowanie ich danych i danych o terminach umówionych spotkań. Moduł ten jest zintegrowany z modułem głównym obsługującym dane klientów Działu Zarządzania.

Kliknij TU aby zobaczyć "zrzut programu" Elimar w większej rozdzielczości Kliknij TU aby zobaczyć "zrzut programu" Elimar w większej rozdzielczości

Kliknij TU aby zobaczyć "zrzut programu" Elimar w większej rozdzielczości