CEFALOMETRIA 2

Opis programu

Program umożliwia przeprowadzenie analizy cefalometrycznej metodą Björka i metodą Hasunda. Pozwala na skanowanie, oznaczanie punktów, płynne powiększanie i pomniejszanie zdjęć oraz wydruki wyników. Dane pacjenta mogą być przechowywane bezpośrednio w systemie, ale całość może funkcjonować także, jako dodatkowy moduł programu Gabinet stomatologiczny 2 pozwalając na przechowywanie większej ilości danych w bazie pacjentów tej aplikacji.

!! LGB nie jest już producentem programu !!

Od 01.06.2006 po aktualne informacje zapraszamy na strony
WWW.GABINET2.PL